Sản xuất ,cung cấp,phân phối nhôm vân gỗ & trắng sứ
You are here:
Email In PDF.

hospital 0, viagra 205);">CÔNG TY NHÔM ??NH HÌNH VÀ  S?N T?NH ?I?N T? ??NG CÔNG NGHI?P ASIA :Ho?t ??ng liên t?c 24/24h ,nh?n ,giao hàng ngày và ?êm,công su?t l?n nh?t Vi?t Nam,ti?n ?? nhanh nh?t,ch?t l??ng t?t nh?t,giá thành c?nh tranh...

Lòng tin m?i công trình

NHÀ MÁY NHÔM ??NH HÌNH VÀ S?N T?NH ?I?N T? ??NG CÔNG NGHI?P ASIA

POWDER COATING INDUSTRIAL AUTOMATION ASIA

son tinh dien asia,gia cong son tinh dien son tinh dien asia,gia cong son tinh dien son tinh dien asia,gia cong son tinh dien

Lò s?n t? ??ng 48m       |  Nhôm ??nh hình Xi bóng      |   Chuy?n s?n t? ??ng 98m
 
son tinh dien asia,gia cong son tinh dien

Nhôm ??nh hình vân g?  | Nhôm ??nh hình                    | Nhôm s?n t?nh ?i?n
Công ty TNHH PPTD chuyên s?n xu?t nhôm thanh ??nh hình cao c?p ?ài Loan, các lo?i nhôm h? c?a ?i(500-700-1000),c?a lùa s?n t?nh ?i?n và in vân g? cung  c?p cho các ??i lí,nh?n gia công ?ùn ép nhôm và s?n t?nh ?i?n ,gia công ph? film vân g? lên nhôm ,v?i h? th?ng   S?n t?nh ?i?n t? ??ng công nghi?p ,và 2 dây chuy?n in vân g? chuyên nh?n s?n t?nh ?i?n  và in vân g?  nhôm thanh ??nh hình s? l??ng l?n và các s?n ph?m c? khí xu?t kh?u cao c?p,v?i h? th?ng s?n t?nh ?i?n t? ??ng b?ng robot và h? th?ng x? lí t? ??ng 100% c?a  Hàn Qu?c.Công ty chúng tôi ?áp ?ng ?úng ti?n ?? và ch?t l??ng cho nh?m gi?m giá thành s?n ph?m s?n ph?m ?? ??a ra th? tr??ng.Ngoài ra công ty chúng tôi còn nhân gia công s?n xu?t ?ùn ép nhôm thanh ??nh hình theo b?n v? c?a quý khách

 Xin trân tr?ng g?i l?i chào ??n quí khách hàng

Doanh nghi?p chúng tôi v?i th??ng hi?u ASIA cam k?t ho?t ??ng liên t?c 24/24h ?? ?áp ?ng cho khách hàng v? ti?n ??, bên c?nh ?ó chúng tôi c?ng ??u t? quan tâm ??n ch?t l??ng c?ng nh? giá thành ?? luôn cùng sát cánh bên quý khách hàng trong m?t môi tr??ng c?nh tranh c?a n?n kinh t? sôi ??ng Vi?t Nam.

CHUYÊN:

- GIA CÔNG   T?NH ?I?N - S?n t?nh ?i?n Vi?t Nh?t - Nhôm thanh ??nh hình - S?n vân g? nhôm - S?n nón b?o hi?m- S?n t?nh ?i?n - S?n t?nh ?i?n nhôm.- Gia công s?n vân g? nhôm - S?n t?nh ?i?n k? ch?a hàng - S?n t?nh ?i?n thang máng cáp - S?n t?nh ?i?n t? ?i?n- Gia công c? khí: c?t ch?n tole, inox... - S?n t?nh ?i?n k? siêu th? - S?n t?nh ?i?n vách ng?n v?n phòng -S?n t?nh ?i?n lan can kênh Nhiêu L?c Th? Nghè-gia công nhúng nóng,gia công m? k?m - S?n t?nh ?i?n c?a gió,hàng rào, lan can c?u thang...- S?n t?nh ?i?n gia công - S?n t?nh ?i?n nhôm - Gia công c? khí - S?n t?nh ?i?n c?a ch?ng cháy - S?n t?nh ?i?n nh?a - S?n t?nh ?i?n k? ch?a hàng, bàn gh? nhôm, s?t m? ngh?, qu?t hút, tole t?m, các s?n ph?m c? khí, xây d?ng,các s?n ph?m c? khí xu?t kh?u ,s?n t?nh ?i?n lan can ??i L?  ?ông Tây,s?n t?nh ?i?n lan can kênh  Nhiêu L? (Th? Nghè)...

Nh?n s?n t?nh ?i?n các khu v?c Long An,Biên Hòa,Th? ??c ,Bình Chánh , Bình D??ng,??ng Nai,C? Chi,Hóc Môn ,TP H? Chí Minh,KCN Vi?t Nam – Singapore,KCN Sóng Th?n,KCN Xuyên Á,KCN Tân T?o ,KCN V?nh L?c và các t?nh lân c?n.Qu?n 9,Qu?n 2,s?n t?nh ?i?n Tân Bình,s?n t?nh ?i?n Bình Tân...
*Có xe giao nh?n hàng t?n n?i.


tags : gia công s?n t?nh ?i?n ,nhom thanh dinh hinh ,son van go,son non bao hiem ,son tinh dien long an ,tp hcm ,thanh pho ho chi minh,bien hoa,thu duc, binh chanh,son tinh dien binh duong,dong nai,cu chi ,hoc mon,kcn viet nam-singapo,kcn song than ,kcn xuyen a,tan tao,vinh loc,cac tinh lan can, chuyen son tinh dien cac san pham:vo tu dien,thang mang cap,nhom,sat,cua cach am ,cua chong chay,,cua nhom hai lop,cua duc,cua cuon khe thoang,ke chua hang,cua gio,hang rao,vach ngan van phong,cua sat,tole tam,ghe nhom,cac san pham cho cac cong trinh xay dung noi that,cac san pham my nghe xuat khau,Powder Coating Viet Nam,nhom dinh hinh,son van go,gia cong co khi,son tinh dien gia cong,gia cong son tinh dien,xay dung,in van go,bot son tinh dien,cong nghe son tinh dien,gia cong may mac,sontinhdien.asia ,pptd.vn,son tinh dien ,s?n t?nh ?i?n,nhôm ??nh hình,nhôm ??nh hình s?n t?nh ?i?n,gia công s?n t?nh ?i?n,gia cong s?n t?nh ?i?n,b?ng màu s?n t?nh ?i?n,s?n t?nh ?i?n Vi?t Nam,powder coating Vi?t Nam...
 

 

Joomlart

ALL (1)

Copyright 2008. All Rights Reserved.